9.30.2005

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ (ΚΕ.ΠΕ.ΤΡΙ.)

Στην περιοχή Αμπάρια Παναιτωλίου Τριχωνίδας λειτουργεί το Κέντρο Περιβάλλοντος Τριχωνίδας, το οποίο δημιουργήθηκε μέσα από το πρόγραμμα LIFE-Φύση με χρηματοδότες την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας και το Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Στο Κέντρο αυτό, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν σχετικά με την Τριχωνίδα, τους σημαντικούς οικοτόπους της περιοχής, τις απειλές και τα μέτρα προστασίας τους. Η ενημέρωση γίνεται από εκπαιδευμένο προσωπικό με ξενάγηση στο χώρο του Κέντρου, μέσω προβολής εκπαιδευτικών video και διανομής ενημερωτικών φυλλαδίων.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κανονίσετε κάποια ομαδική επίσκεψη επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του Κέντρου Περιβάλλοντος στο τηλέφωνο 26410-51203 ή στο e-mail kepetri@otenet.gr