10.05.2005

Ο Αναστάσιος Γόρδιος και η περιοχή των Αγράφων

Μία καλαίσθητη έκδοση του Πολιτιστικού Συλλόγου Βραγγιανιτών «Αναστάσιος Γόρδιος», περιλαμβάνει τα πρακτικά της ημερίδας (Αθήνα 2005), που έγινε στα Μεγάλα Βραγγιανά, τον προηγούμενο χρόνο. Επιμελητής της έκδοσης είναι ο Κων. Σπ. Τσιώλης. Τα θέματα της ημερίδας, και της έκδοσης, ενδιαφέροντα και κατατοπιστικά, γύρω από προσωπικότητες της Ρούμελης και δραστηριότητες της χριστιανικής αγιογραφίας. Η Ημερίδα «πραγματοποιήθηκε –μας πληροφορεί ο σύλλογος στον πρόλογο της έκδοσης- στον ιερό ιστορικό χώρο της πηγής «Φοντάνα» της Αγίας Παρασκευής Μεγάλων Βραγγιανών (γνωστή και ως πηγή του Ευγενίου), ο περιβάλλων χώρος της οποίας αποτελούσε τόπο αναψυχής, μελέτης και στοχασμού του σοφού διδασκάλου του Γένους».
Η ανάγνωση του βιβλίου αποτέλεσε αναψυχή και ιστορική ενημέρωση, γύρω από σημαντικά θέματα της Ρούμελης, όπως:
· Παλιές και νέες παροιμίες στις επιστολές του Ευγένιου Γιαννούλη, της Νίκης Παπατριανταφύλλου-Θεοδωρίδη.
· Ο Αναστάσιος Γόρδιος και οι σχέσεις του με τη Μονή Δουσίκου – Αγίου Βησσαρίωνος, του Δημήτρη Ζ. Σοφιανού.
· Η συμβολή του Αναστασίου Γορδίου στην κοινωνική και πνευματική ζωή της περιοχής Αγράφων βάσει των επιστολών του, του Χαρίτωνα Καρανάσιου.
· Σχέσεις Αγράφων και Ζακύνθου στα χρόνια του Ευγενίου Γιαννούλη και Αναστασίου του Γορδίου, του Διονυσίου Ιω. Μουσούρα.
· Οι τοιχογραφίες του νάρθηκα του Αγίου Ιωάννη Θεολόγου στα Μεγάλα Βραγγιανά, του Ιωάννη Σ. Βιταλιώτη.
Ενδιαφέρων είναι, επίσης, το φωτογραφικό υλικό που συνοδεύει τα κείμενα, όπως εικόνες των Αγίων Ευγενίου Γιαννούλη και Αναστασίου Γόρδιου, χειρόγραφα και αυτόγραφα των σοφών διδασκάλων και στιγμιότυπα από την Ημερίδα. Παραθέτουμε, για να πάρουμε μία ιδέα, το επίγραμμα του Αναστασίου Γόρδιου για την Ζάκυνθο, που λέει:
Ζάκυνθος χαρίτεσσιν
ομοίως είαρος ώρης
Άνθεση παντοδαποίς αμφιπεριστρέφεται.

(Σε μετάφραση: Περιδινείται η Ζάκυνθος την Άνοιξη απ΄ τις Χάρες
Όμοια ακριβώς, όπως με τ΄ άρωμα ποικίλων λουλουδιών).

Το χάρισμα αυτού του βιβλίου και του περιεχομένου της Ημερίδας, είναι ότι αφιερώθηκαν στην τοπική ιστορία, ενός χωριού, όπου έδρασαν μεγάλες προσωπικότητες του έθνους και της χριστιανοσύνης. Παρόμοιες εκδόσεις αξίζουνε να τυχαίνουνε της προσοχής μας, γιατί διασώζουνε την ιστορική μνήμη και την παράδοσή μας.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΩΡΙΚΟΣ