12.27.2005

Αρχαιολογικό Μουσείο Λιδορικίου

Το Μουσείο στεγάζεται στο πετρόκτιστο κεραμοσκεπές κτίριο του παλαιού Δημοτικού σχολείου του Λιδορικίου (πρωτεύουσας της επαρχίας Δωρίδας) που κτίστηκε το 1912 με δωρεά του Ανδρέα Συγγρού. Περιλαμβάνει τη συλλογή των ευρημάτων από την ανασκαφή της αρχαίας Καλλίπολης/Καλλίου, κατακλυσμένης σήμερα από τα νερά της τεχνητής λίμης του Μόρνου. Σε αυτό εκτίθεται ενημερωτικό υλικό (χάρτες, φωτογραφίες, σχέδια, κείμενα) για την ιστορική τοπογραφία και τα μνημεία της ευρύτερης περιοχής του Καλλίου (ανατολικής Αιτωλίας). Μερικά από τα πιο σημαντικά εκθέματα του Μουσείου είναι τα εξής: το χάλκινο αλογάκι από τα τέλη του 8ου αιώνα π.Χ., το οποίο πατά σε συμφυή ορθογώνια βάση, πήλινα σφραγίσματα από το δωμάτιο του αρχείου ενός αρχοντικού σπιτιού επιφανών Καλλιπολιτών, αγγεία καθημερινής χρήσης από την "οικία του αρχείου", τα οποία χρονολογούνται από τα τέλη του 3ου-αρχές του 2ου αιώνα π.Χ., διακόσμηση οστέινης επένδυσης κιβωτιδίου που βρέθηκε στην "γυναικωνίτιδα" οικίας, με εγχάρακτες εικονιστικές παραστάσεις και στις τέσσερις πλευρές, από τα ελληνιστικά χρόνια, το ψηφιδωτό δάπεδο υστερορωμαϊκού λουτρώνα με κεντρικό θέμα του δύο παγώνια που πλαισιώνουν ένα ποτήρι σε σχήμα "κανθάρου" κ.α.