12.21.2005

Μην ξεχνάτε τη συνδρομή σας

Η εφημερίδα του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών,
του μόνου φορέα Ρουμελιωτών σ΄ ολόκληρο τον κόσμο,
ενός ίδρυματος με μεγάλη πολιτιστική
και πατριωτική δραστηριότητα,
που το υπηρετήσανε μεγάλες προσωπικότητες
της ελληνικής κοινωνίας,
στηρίζεται στην οικονομική βοήθεια των Ρουμελιωτών.

Μην ξεχνάτε να στέλνετε τη συνδρομή σας
στη διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω στην ιστοσελίδα.

Για ολόκληρο τον χρόνο μόνο 15 ευρώ για την Ελλάδα,
$50 για τους ρουμελιώτες του εξωτερικού.


Μην ξεχνάτε τη συνδρομή σας στη Ρουμελιώτικη Εστία,
την εφημερίδα με τη μεγαλύτερη κυκλοφορία στη Ρούμελη.