12.27.2005

Δήμος Ναυπάκτου


Ο Πύργος Μπότσαρη στην πόλη της Ναυπάκτου.

Ο Πύργος Μπότσαρη βρίσκεται στη δυτική είσοδο της πόλης της Ναυπάκτου και είναι ιδιαίτερα επιβλητικό κτίσμα. Ουσιαστικά πρόκειται για δύο πύργους που ενώνονται μεταξύ τους και χτίστηκε σε δύο φάσεις, τον 15ο και 16ο αιώνα από εργάτες που ήρθαν στη Ναύπακτο από τη Βενετία και τη Φλωρεντία. Το κτίριο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως έδρα του εκάστοτε διοικητή της πόλης, μετά την απελευθέρωση της Ναυπάκτου (18 Απριλίου 1829) παραχωρήθηκε στο Σουλιώτη στρατηγό Νότη Μπότσαρη. Ο πύργος ανήκει στο ίδρυμα Δημητρίου και Αίγλης Μπότσαρη, διαθέτει αντίγραφα από πίνακες και γκραβούρες από τα μεγαλύτερα μουσεία της Ευρώπης που σχετίζονται με τη ναυμαχία της Ναυπάκτου.