4.20.2006

Καταθέσεις στην Τράπεζα


Όσοι επιθυμούν να στέλνουν χρήματα για τη συνδρομή της εφημερίδας ή δωρεές στο ΠΚΡ μπορούν να τα καταθέτουν στην Εθνική Τράπεζα στο λογαριασμό 040/480849-50 (δικαιούχος Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών).
Μόλις ενημερώνεται η υπηρεσία μας θα αποστέλλεται η απόδειξη πληρωμής.