2.28.2006

Λογοτεχνικό Ημερολόγιο 2006

Από την «Α Εκδοτική ΕΠΕ» κυκλοφόρησε ένα λογοτεχνικό ημερολόγιο του 2006, με ανθολόγηση λογοτεχνικών κειμένων και ποιημάτων του Αριστείδη Καβάγια. Πρόκειται για μια χρήσιμη έκδοση, όχι τόσο για την χρήση του ημερολογίου όσο για την ενθύμηση των 52 αιτωλοακαρνάνων λογοτεχνών, που περιλαμβάνονται σ΄ αυτό. Οι λογοτέχνες αυτοί δεν βρίσκονται στην ζωή, η επιλογή έγινε σκόπιμα για να μην υπάρξουν –υποτίθεται- ανταγωνιστικές διαφορές με τους ζώντες λογοτέχνες και ποιητές. Στο σημείο αυτό μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, αλλά το ημερολόγιο, έστω και ως αναμνηστικό των αιτωλοακαρνάνων λογοτεχνών που δεν βρίσκονται σήμερα ανάμεσά μας, είναι χρήσιμο και πολύτιμο. Ο ανθολόγος έκανε πολύ καλή προσπάθεια συγκέντρωσης υλικού, που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι και σπάνιο. Στο τέλος του ημερολογίου περιλαμβάνονται και παραδοσιακές συνταγές φαγητών της Αιτωλοακαρνανίας, που κι αυτές έχουν τη θέση τους στο ημερολόγιο, για να μας θυμίζουν τις ρουμελιώτικες γεύσεις.