2.28.2006

Γενική Συνέλευση

Γενική Συνέλευση πραγματοποιεί το Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών στις 26 Μαρτίου. Η επαναληπτική συνεδρίαση θα γίνει, ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων μελών, στις 2 Απριλίου. Στη συνέλευση αυτή θα γίνουν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου. Τα τακτικά μέλη που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση, σχέδιο της οποίας παρέχεται από την γραμματεία του ΠΚΡ.