5.14.2006

ΑΠΟ ΤΑ ΜΗΔΙΚΑ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΙΜΙΑ

Με τον παραπάνω τίτλο κυκλοφόρησε το βιβλίο του ρουμελιώτη Δημήτρη Βλάχου στο Πολύδροσο Παρνασσίδας), που ιστορεί τη συνέχει των Ελλήνων στη διαδρομή της ιστορίας τους. Οι φωτογραφίες που συνοδεύουν τα κείμενα είναι του ίδιου του συγγραφέα. (γεννήθηκε

Προλογίζουν καθηγητές Πανεπιστημίων μεταξύ των οποίων ο Γ.Α. Μαγκάκης ο οποίος σημειώνει:

«Με το βιβλίο αυτό (από τα Μηδικά μέχρι τα Ίμια) επιχειρείται μία αναδρομή στην ιστορική πορεία του Ελληνικού Έθνους. Είναι δε η αναδρομή αυτή αληθινά συγκλονιστική, καθώς ατενίζει την ιστορική πορεία του Ελληνισμού στην ενότητά της από τα αρχαία χρόνια μέχρι και αυτά της πρόσφατης ιστορίας μας. Και είναι η αίσθηση αυτής της ενότητας που οδηγεί στη συνειδητοποίηση ότι τα ιστορικά γεγονότα που τη συγκροτούν αποτελούν ακατάλυτες μέχρι τις μέρες μας ιστορικές ρίζες, τις γενέθλιες, της ευγενέστερης και γι΄ αυτό πολιτισμικά πιο καταξιωμένης μορφής του ανθρώπου.

»…Η παρουσίαση του ιστορικού αυτού οδοιπορικού, που ξεκινά από τα Μηδικά και φθάνει μέχρι τα Ίμια είναι απίστευτα περιεκτική σε αγωνιστικές εξάρσεις, εμπνευσμένες θυσίες, αλλά και σε τραγωδίες, σε οδυνηρά δράματα, καθώς και σε συμφορές. Γίνεται δε πάντα με τη συμπαράσταση της ποίησης».