3.20.2006

ΙΤΕΑ

Η πανέμορφη Ιτέα χτισμένη στο βάθος του Κρισσαίου Κόλπου , εκτείνεται μαζί με την γειτονική Κίρρα , κατά μήκος του παραθαλάσσιου χώρου τaης ομώνυμης κοιλάδας , του Κρισσαίου Πεδίου και αποτελεί την προς τα Νότια απόληξη του φημισμένου Δελφικού Τοπίου . Νέα σχετικά πόλη η Ιτέα ιδρύθηκε το 1830, μπόρεσε χάρη σε μια σειρά ευνοϊκών συγκυριών , να εξελιχθεί γρήγορα σε σημαντικό εμπορικό-διαμετακομιστικό κέντρο .Ο πληθυσμός της σήμερα φτάνει τους 9.000 κατοίκους . Η πρόσβαση στην πόλη είναι ευχερής τόσο από την θάλασσα - διαθέτει καλό επιβατικό - εμπορικό λιμάνι - όσο και από την ξηρά - σύνδεση με τις μεγάλες οδικές αρτηρίες της χώρας .Αποτελεί την έξοδο προς την θάλασσα, όχι μόνο του Νομού - επίνειο της Άμφισσας και των Δελφών - αλλά και της Κεντρικής Ελλάδας . Η υπερσύγχρονη Μαρίνα της έχει την δυνατότητα λιμενισμού 250 σκαφών και αποτελεί μια καλή λύση για τους ιδιοκτήτες σκαφών ακόμη και από την Αττική .
Πηγή: Ιστοσελίδα Νομαρχίας Φωκίδας